Den gode gjeters søndag

I Midtøsten går hyrden foran flokken. Sauene kommer etter, for de kjenner stemmen, og de vet hvem som er deres leder og beskytter. En gang Jesus så utover en folkemengde, syntes han inderlig synd på folket. Han så de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten hyrde. De visste ikke veien og slik kan det være med oss også.

Den tredje søndagen i påsketida blir kalt for Den gode gjeters søndag og evangelieteksten er fra historia om den gode hyrde i Johannes kapittel ti. Der blir Kirkens gjeteroppdrag definert ved orda: «Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene», for alt kristent lederskap bygger på korset.

Translate »