Treenighetssøndagen

Treenighetslæren er ikke noen teologers påfunn eller noe som gradvis har vokst frem i kirken. Det er en åpenbaring fra Gud. I nytestamentlig tid viser han dette for eksempel i Jesu dåp (Luk. 3:21ff) og i misjonsbefalingen (Matt. 28:19). I gammeltestamentlig tid er det mer skjult. Likevel finner vi glimt av treenighetsdogmet i 1. Mos. 1:1 der ordet “Gud” står i flertall, i ”la oss gjøre mennesker” i 1. Mos. 1:27, i ”mannen er blitt som en av oss” i 1. Mos. 11:7 og i ”hellig, hellig, hellig” i Jes. 6:1-8.

Forskjellen mellom Faderen, Sønnen og Helligånden er at Gud Faderen er både Sønnen og Helligåndens begynnelse og årsak. Faderen er ufødt, Sønnen er født av Faderen og Helligånden utgår fra Faderen. Likevel er Sønnens fødsel evig, og Helligåndens utsendelse likeverdig.Faderen har altså ikke noen begynnelse, årsak eller kilde – han har ikke vesenet sitt fra noen – slik som Sønnen som har vesenet sitt fra Faderen.

Likevel ligger dette utenfor tiden og det blir dermed ikke noe forskjell mellom det som føder og det som blir født, for en far er ikke en fader uten et barn.

Søndag 16. juni klokken 11.00 feirer vi treenighetssøndagen i kirken i tredje etasje i Sjøfarendes Aldershjem på Nordnes. Velkommen!