Trinitatis

Søndag 12. juni feirer vi trinitatis – festdagen for treenigheten. Det gjør vi for å minne oss om at Gud er én i tre personligheter. Han er Gud faderen, Gud Sønnen og Gud Den hellige ånd. Alle disse tre viser oss sider av Gud som vi i dag er avhengige av.

Festdagen ble feiret i Vesten fra rundt år 1000 og ble offisielt med i kirkeårets festdager fra 1334.

Vi feirer dagen i Døvekirkens kapell, Kalfarveien 77. Velkommen!