Trinitatis

Denne søndagen feirer vi trinitatis – festdagen for treenigheten. Det gjør vi for å minne oss på at Gud er en i tre personligheter. Han er Gud faderen, Gud Sønnen og Gud Den hellige ånd. Alle disse tre viser oss sider av Gud som vi i dag er avhengige av. Festdagen ble feiret i vesten fra rundt år 1000, og ble offisielt med i kirkeårets festdager fra 1334.

Vi feirer dagen i Døvekirkens kapell, Kalfarveien 77. Velkommen!