Tru og liv – ungdomssamling på pilegrimstunet i Hålandsdalen

Denne helga handlar det om: Fisking, samtale om trua vår, padling tidebøner, gardsarbeid, hl. Frans av Assisi, elvesafari, messefeiring og …

Meir informasjon og program finn de i programfaldaren: programfaldar til ungdomshelg okt14.