Veien til påske

Allerede fra lørdag før palmesøndag har vi kunnet følge Jesu vandring dag for dag fram mot påske. Likevel er det med skjærtorsdag det for alvor begynner å dra seg til. Fra gammelt av er dette dagen da tida for omvendelse slutta (Ordet «skjær» er betyr «å gjøre ren»), og folk som særlig gjorde bot kunne igjen ta del fellesskapet i nattverden. Likevel er fokuset denne dagen i hovedsak retta mot Øvresalen og fotvaskinga og nattverdsmåltidet der. Vi tar del i dette skjærtorsdag klokka 17.00 i kapellet i Sjøfarendes Aldershjem på Nordnes (Haugeveien 35a/ved Akvariet).

Langfredagen er den mørkeste dagen i heile kirkeåret. Dette er dagen da alt håp i verda faller i grus og menneskene står aleine. Dagen starter med den første timen der Jesus blir fanga. Ved den tredje time hører vi lyden fra naglene som fester Jesus til korset. Ved den sjette timen faller det store mørket over jorda og klokka tre, den niende timen, roper Jesus ut: «Det er fullbrakt» og så dør han. Vi er til stade ved Golgata kors langfredag klokka 15.00 i kirka vår på Nordnes.

På Den store sabbaten – påskeaften – er det rolig på overflata mens Gud kviler i døden. Likevel kjemper Døden i den åndelige verda en kamp for å overleve og taper. Dette skjer i det lørdag kveld blir søndag og Kristus står opp fra de døde! Dette er den natta som opplyser alle netter. Dette er natta der det store påskelyset blir tent så det kan lyse for alle menneska.

Søndag klokka 11.00 markerer vi i sta. Sunniva menighet inngangen til den store påskedagen – påskeoktaven – som varer ei uke og som gjerne blir omtalt som Lysets uke, Den hvite uke eller også Fornyelsens uke. Denne uka fryder og gleder vi oss over at våre hjerter er i Herren samtidig som vi håner døden og sier; «Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?».