Velsignet julehøytid

“Fred over jorden, Menneske, fryd deg! Oss er en evig Frelser født!” (B.S. Ingemann)